SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Knivsta Judoklubb

Policyer
Policy för ersättningar och kostnader i samband med tävlingar och läger

Nedanstående regler gäller i samband med aktivitet (tävling/läger) till vilken minst två aktiva från
klubben anmäler sig. (Enskilda, som på eget initiativ anmäler sig till tävlingar, bekostar detta själv.)
 
Anmälningsavgifter
Klubben står för anmälningsavgifter till tävlingar som styrelsen beslutat att klubben ska delta i.
Klubben står normalt inte för anmälningsavgifter till läger.
 
Medföljande coach/ledare
Alla kostnader för medföljande ledare betalas av klubben, inklusive ledarens del av resa och boende
samt matkostnader upp till 200 kr per dag. Ersättning ges för havda kostnader som kan styrkas med
kvitton. Kvitton ska redovisas tillsammans med ifylld reseräkning senast 30 dagar efter genomförd
resa.
 
Deltagare
Övriga gemensamma kostnader i samband med tävling/läger, såsom boende och resekostnader,
fördelas så rättvist som möjligt mellan övriga deltagare och faktureras normalt senast två månader
efter resans sista dag.
 
Sponsring
Till vissa utvalda aktiviteter kan styrelsen besluta om att extra sponsring ska utgå till de som deltar.
Beslutet ska alltid tas innan anmälan tas upp för aktiviteten.
 
Reseersättning
Billigaste färdmedel ska användas i samband med aktivitet (i regel allmänna kommunikationer). Dock
utgår ersättning för resa med egen bil om tidsvinsten jämfört med allmänna kommunikationer
överstiger en timme. Samåkning förutses ske om det är flera personer som ska till samma aktivitet.
Ersättning utgår med den skattefria bilersättningen (18,50 kronor/mil för inkomståret 2017).

Övriga policyer
 
Tränare
Huvudtränare är fn Emil Mattsson. Varje träningsgrupp har minst en vuxen tränare. Ungdomar som
bistår är hjälptränare.

Huvudtränare och tränare får efter två terminers uppdrag ett bidrag på 1500 kr för att köpa valfri dräkt.
Efter fyra terminer utgår ett nytt bidrag på 1500 kr, efter sex terminer ett nytt bidrag på 1500 kr osv.
Summan kan ackumuleras i max 6 terminer.

För hjälptränare, som har varit tränare i två terminer och som är äldre än 10 år, tillhandahåller klubben
en blå dräkt. Dräkten lämnas tillbaka vid byte av storlek eller när uppdraget upphör. Klubbens
inköpsansvariga hanterar och beslutar vilken dräkt som köps in. Dräkten får användas på träning och
tävling. I händelse av att det sys på namnlapp på dräkten måste den tas bort varsamt innan den
lämnas tillbaka.
 
Vilka ska betala medlemsavgift och träningsavgift?
Samtliga som i föreningen som är aktiva, ledare, tränare eller gör gradering i föreningens namn ska
erlägga den årliga medlemsavgiften på 100 kr per person.

Träningsavgift erläggs av samtliga som deltar i träningsverksamheten. Nya medlemmar har möjlighet
att prova tre gånger innan medlemsavgift och träningsavgift ska erläggas.

Personer som börjar i träningsverksamheten när mer än 60% av terminen har gått debiteras halva
träningsavgiften.

Personer från andra klubbar eller tidigare medlemmar som ”gästtränar” kan göra det utan att betala
medlems- och träningsavgift. Så snart som träningen blir frekvent (i snitt mer än en gång per månad)
ska medlems- och träningsavgift erläggas. Den som ”gästtränar” bör vara medlem och försäkrad i en
annan förening.

Vilka får reducerad träningsavgift?
Ingen träningsavgift erläggs av huvudtränare och tränare som har en eller flera träningsgrupper per
termin. Barn till huvudtränare och tränare erlägger ingen träningsavgift.

Ordinarie styrelseledamöter som har barn som deltar i träningsverksamheten eller tränar själv erlägger
ingen träningsavgift för dessa eller för sig själv. Suppleanter som har ett tydligt dedikerat
ansvarsområde inryms också i det.
 
Gradering
Ingen avgift tas ut för gradering om personen erlagt träningsavgift.
 
Utbildning
Klubben står för samtliga utbildningskostnader inklusive resa och uppehälle under förutsättning att
personen i fråga är kvar som tränare eller styrelsemedlem under minst ett års tid. Om så ej blir fallet
kommer klubben att debitera personen samtliga kostnader.
 
Belastningsregistret
Enligt RF:s nya riktlinjer kommer samtliga ledare och tränare i föreningen att från 1 januari 2020 lämna
utdrag ur belastningsregistret. Rutin för hantering av detta sker i separat information. De som inte har
lämnat ett utdrag från belastningsregistret får inte ta uppdrag i föreningen. Uppdatering ska ske en
gång per år.
 
  
  
Policy beslutad av styrelsen oktober 2020
Policy giltig tills vidare