ANMÄL DIG TILL UPPLANDSSERIEN I KNIVSTA. LÄS MER NEDAN.
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Knivsta Judoklubb

Policyer
Policy för ersättningar och kostnader i samband med tävlingar och läger
Nedanstående regler gäller i samband med aktivitet (tävling/läger) till vilken minst två aktiva från klubben anmäler sig. (Enskilda, som på eget initiativ anmäler sig till tävlingar, bekostar detta själv.)
 
Anmälningsavgifter
Klubben står för anmälningsavgifter till tävlingar som styrelsen beslutat att klubben ska delta i. Klubben står normalt inte för anmälningsavgifter till läger.
 
Medföljande coach/ledare
Alla kostnader för medföljande ledare betalas av klubben, inklusive ledarens del av resa och boende samt matkostnader upp till 200 kr per dag. Ersättning ges för havda kostnader som kan styrkas med kvitton. Kvitton ska redovisas tillsammans med ifylld reseräkning senast 30 dagar efter genomförd resa.
 
Deltagare
Övriga gemensamma kostnader i samband med tävling/läger, såsom boende och resekostnader, fördelas så rättvist som möjligt mellan övriga deltagare och faktureras normalt senast två månader efter resans sista dag.
 
Sponsring
Till vissa utvalda aktiviteter kan styrelsen besluta om att extra sponsring ska utgå till de som deltar. Beslutet ska alltid tas innan anmälan tas upp för aktiviteten.
 
Reseersättning
Billigaste färdmedel ska användas i samband med aktivitet (i regel allmänna kommunikationer). Dock utgår ersättning för resa med egen bil om tidsvinsten jämfört med allmänna kommunikationer överstiger en timme. Samåkning förutses ske om det är flera personer som ska till samma aktivitet. Ersättning utgår med den skattefria bilersättningen (18,50 kronor/mil för inkomståret 2017).

Övrigt
 
Blå dräkt
Huvudtränare får tillgång till blå dräkt. Hjälptränare som varit tränare i 2 terminer och som är äldre än 10 år får tillgång till blå dräkt. I samtliga fall lämnas dräkten tillbaka vid byte av storlek eller när träningsuppdraget upphör.
 
Vilka ska betala medlemsavgift
Samtliga som är aktiva i föreningen som aktiv, ledare, tränare eller gör gradering i föreningens namn ska erlägga den årliga medlemsavgiften på 100 kr per person.
 
Vilka får reducerad träningsavgift
Ingen träningsavgift erläggs av huvudtränare som har en eller flera träningsgrupper per termin.
 
Gradering
Ingen avgift tas ut för gradering om personen erlagt träningsavgift.
 
Arvode och kostnadsersättning
Styrelsen avser att under 2020 arbeta fram en modell för arvodering och kostnadsersättning som ska gälla för huvudtränarna.
 
Förtroendevalda
Styrelseledamöter (ordinarie) som har barn som deltar i träningsverksamheten eller tränar själv erlägger ingen träningsavgift för dessa eller för sig själv.  
 
Utbildning
Klubben står för samtliga utbildningskostnader inklusive resa och uppehälle under förutsättning att personen i fråga är kvar som tränare eller styrelsemedlem under minst ett års tid. Om så ej blir fallet kommer klubben att debitera personen samtliga kostnader.
 
Belastningsregistret
Enligt RF:s nya riktlinjer kommer samtliga ledare och tränare i föreningen att från 1 januari 2020 lämna utdrag ur belastningsregistret. Rutin för hantering av detta sker i separat information.De som inte har lämnat ett utdrag från belastningsregistret får inte ta uppdrag i föreningen.  
 
  
  
Policy beslutad av styrelsen 17 december 2019
Policy giltig tillsvidare