ANMÄL DIG TILL UPPLANDSSERIEN I KNIVSTA. LÄS MER NEDAN.
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Knivsta Judoklubb

Styrelse 2020
Vid årsmötet 23 mars, samt det efterföljande konstituerande styrelsemötet, valdes följande styrelse för 2020:

Ordförande:                   Joakim Ranki
Vice ordförande:           Ulf Bjöns 
Kassör:                           Maria Cohen
Sekreterare:                   Thomas Fäldt
Ledamot:                        Malin Bouveng Elsén
Suppleanter:                  Per Berg 
                                        Anders Gembäck
                                        Jenny Persson
                                         
Hedersledamot:            Sven Eriksson

Valberedning:                Erik Vesterlund (sammankallande)
                                         Rikard Enskär

Revisor:                           Hans Natvig
Revisorsuppleant:         Erik Vesterlund