Under sportlovet (v8) är det inga ordinarie träningar
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Knivsta Judoklubb

Styrelse 2019
Vid årsmötet 14 mars valdes följande styrelse för 2019:

Ordförande:                   Joakim Ranki
Kassör:                           Hans Natvig
Sekreterare:                   Thomas Fäldt
Ledamöter:                    Maria Cohen
                                         Ulf Bjöns
Suppleanter:                  Anders Gembäck
                                        Ylva Peterson
                                        Andreas Svensson
                                         
Hedersledamot:            Sven Eriksson

Valberedning:                Erik Vesterlund (sammankallande)
                                         Ulrika Ronnermark

Revisor:                           Bill Önneflod
Revisorsuppleant:         Erik Vesterlund