INVIGNING AV CIK 7-8 DECEMBER
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Knivsta Judoklubb

Styrelse 2019
Vid årsmötet 14 mars valdes följande styrelse för 2019:

Ordförande:                   Joakim Ranki
Kassör:                           Hans Natvig
Sekreterare:                   Thomas Fäldt
Ledamöter:                    Maria Cohen
                                         Ulf Bjöns
Suppleanter:                  Anders Gembäck
                                        Ylva Peterson
                                        Andreas Svensson
                                         
Hedersledamot:            Sven Eriksson

Valberedning:                Erik Vesterlund (sammankallande)
                                         Ulrika Ronnermark

Revisor:                           Bill Önneflod
Revisorsuppleant:         Erik Vesterlund